CHANCELLORY AND INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE (UNIMAS GLOBAL)

NOTIS KEPADA PELAJAR SEMASA

Sila semak ringkasan jadual di bawah untuk jumlah yuran yang perlu dijelaskan berdasarkan jadual yuran yang bertepatan dengan sesi kemasukan saudara/saudari.

Pembayaran boleh dibuat bermula Isnin, 15 Februari 2016 di kaunter Bank Islam, seara perbankan internet atau di Unit Kewangan Pelajar, UNIMAS. Pendaftaran pelajar akan bermula pada 15 Februari 2016, jam 12.00 tengahari. Sila rujuk notis pendaftaran di laman sesawang UNIMAS dan BPPs.

RINGKASAN JADUAL YURAN SEMESTER 2 2015/2016

No Table Group/Kohort Pelajar Note
1 Table 1 Pelajar Kemasukan September Sesi 2014/2015 & Sesi 2015/2016 Yuran Pelbagai sebanyak RM120.00 per semester dikenakan bermula sesi 2014/2015
2 Table 2 Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2014/2015
3 Table 3 Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2013/2014 Yuran Kokurikulum sebanyak RM300.00 telah dicaj sekali dalam yuran Semester 2 2013/2014
4 Table 4 Pelajar Kemasukan September Sesi 2013/2014 Yuran Kokurikulum sebanyak RM300.00 telah dicaj sekali dalam yuran Semester 1 2013/2014
5 Table 5 Pelajar Kemasukan September Sesi 2012/2013 Yuran Kokurikulum sebanyak RM300.00 telah dicaj sebanyak RM55 per semester sehingga Semester 6
6 Table 6 Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2012/2013 Yuran Kokurikulum sebanyak RM300.00 telah dicaj sekali dalam yuran Semester 2 2012/2013
7 Table 7 Pelajar Kemasukan September Sesi 2011/2012 dan ke bawah Yuran Senggang RM25.00 per semester
8 Table 8 Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2011/2012 dan ke bawah Yuran Senggang RM25.00 per semester

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi pihak berikut:

Talian UNIMAS : 082-581000

1. Yuran Pengajian - Unit Kewangan Pelajar di sambungan 1876, 1872, 1875, dan 1972 atau Unit Pengambilan dan Kemasukan, BPPs di sambungan 1166, 1165, 1063 dan 1056

2. Yuran Kokurikulum dan Senggang - Pusat Pembangunan Pelajar di sambungan 1210, 1843 dan 1864

3. Yuran Kolej - Unit Penginapan Pelajar, Pusat Khidmat Pelajar di sabungan 2325, 2324, 2379 dan 2228

4. PTPTN/Penaja Lain - Unit Pinjaman/Biasiswa/Tajaan, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1845 atau 1854